Mi a közraktár?

A közraktár egy olyan vállalat, amely áruk raktározásával, felelős őrzésével és közraktári jegy kibocsátásával foglalkozik.

Miért éri meg közraktároztatni?

A közraktár a raktározás és termékforgalmazás területén nyújt segítséget az áru gyűjtésében és elosztásában, a szezonális, illetve termelési ingadozások kiegyenlítésében, valamint a piaci áringadozások kihasználásában. A termelés finanszírozása területén ugyanakkor a közraktári jeggyel alátámasztott árufedezet biztonságosabb hitelezést tesz lehetővé a bankok számára, a vállalkozóknak pedig megkönnyíti a hitelfelvételt és egy viszonylag könnyen hozzáférhető idegen forrást biztosít.

Mire szolgál a közraktári jegy?

A közraktári jegy az áru tulajdonjogát megtestesítő értékpapír. Amellett, hogy kölcsön felvétel esetén biztosítékot jelent a hitelező bank számára, lehetővé teszi az áru tulajdonjogának egyszerű átruházását. A közraktári jegy tulajdonosának ezen felül garanciát jelent az áru mennyiségének és minőgének meglétét illetően.

Milyen lehetőségeket rejt magában a közraktári jegy?

A közraktári jegyeknek tipikusan két felhasználási területe van:

1.A bankok számára kiváló biztosítékul szolgál, hiszen megtestesíti a letett áru feletti tulajdonjogot, értékpapír mivoltának megfelelően könnyen átruházható és a közraktárak törvényi kötelezettségeiből adódóan az áru mennyisége és minősége is garantált a futamidő alatt. A kereskedelmi bankok számára a legjobb biztosíték a mezőgazdasági áruk finanszírozására, de más iparágban is fontos szerepe lehet, ahol elsősorban az áru, mint biztosíték jelenti a kölcsön visszafizetésének fő forrását.


2.Egy másik felhasználási terület az, amikor egy vevő vagy kereskedő az árut már lekötve, de fizikai még nem átvéve szeretné biztosítani azt, hogy szállításkor a korábban megvásárolt mennyiséget és minőséget kapja meg. Ebben az esetben a közraktári jegy nem egy bankári biztosíték, melyre a tulajdonos kölcsönt akar felvenni, hanem egyszerűen az áru meglétét garantálja csak a későbbi vevő számára.

Hogyan kapcsolható össze a finanszírozás a közraktározással?

A közraktár feladata, hogy a letett áru meglétét biztosítsa a közraktári jegy futamideje alatt. Ilyen formán garanciát jelent a finanszírozó banknak, hogy a kölcsön biztosítékául szolgáló áru a kölcsön futamidejének lejártáig mind mennyiségben, mind minőségben változatlan formában a tulajdonos rendelkezésére áll.

Melyik bankok fogadják el az Korona Közraktár Zrt. közraktárjegyeket fedezetként?

A közraktári finanszírozásban aktív bankok többsége elfogadja a Korona Közraktár Zrt. által kibocsátott közraktári jegyeket. Mivel az elfogadó bankok köre és az elfogadás keret összege és kihasználtsága folyamatosan változik, ezért érdemes a Korona Közraktárnál előzetesen érdeklődni.

Ki határozza meg az áru értékét?

Az áru értékét a közraktár határozza meg az aktuális piaci árak figyelembevételével. Az értéket a letevővel és bizonyos esetekben a finanszírozó bankkal is egyezteti.

Kinek kell az áru minőségét megvizsgáltatni?

A zárolt áru kezdeti minőségét egy, a közraktár által elfogadhatónak tartott minőségellenőrző szervezet tanúsítja. A minőségellenőrzésnek alapesetben a zárást megelőző 15 napon belül kell megtörténnie. A közraktározás alatt az áru minőségét a közraktár folyamatosan ellenőrzi. Amennyiben a minőség megőrzése érdekében bármilyen árukezelés szükséges, úgy ezt a letevő köteles megtenni. Ha ezt nem végzi el, akkor helyette a közraktár jogosult elvégezni, a letevő költségén.

Kinek kell az áru mennyiségét meghatározni? A letevőnek vagy a közraktárnak?

Az áru mennyiségének meghatározására a záráskor kerül sor, a közraktár, a letevő és művi közraktározás esetén a bérbeadó jelenlétében.

Mennyi a maximum idő ameddig közraktároztathatok?

A törvény a közraktári jegyek futamidejét 1 évben maximálja.

Ezt meg lehet hosszabbítani?

Abban az esetben, ha az egy év alatt nem kerül sor az áru értékesítésére és a letevő hosszabbítani szeretné a közraktározást, úgy új közraktározási szerződést kell kötni és új jegyeket kell kibocsátani az előző jegyek bevonásával egyidejűleg.

Milyen gyakran kerül az áru minősége ellenőrzésre?

Az áru minőségét a közraktár ellenőrei legalább kéthetente ellenőrzik.

Hogyan ellenőrzik az árut a közraktári szerződés ideje alatt?

Az közraktározott áruk minőségi és mennyiségi ellenőrzését a Korona Közraktár biztonságtechnikai és humán eszközökkel biztosítja. A zárolt raktárak védelmében (legyen az síkraktár vagy siló) különböző behatolás- és mozgásjelző berendezések kerülnek feltelepítésre, melyek videó-rendszerrel egészülnek ki. Az ezekről küldött jelzéseket és képeket 7x24 órás diszpécserszolgálat követi nyomon és szükség esetén intézkedik. A biztonságtechnikai eszközökön túl a már jól ismert területi ellenőri rendszerben történik az áruk minőségi ellenőrzése, illetve az esetleges árukezelés felügyelete.

Kinek köteles a közraktár a nála elhelyezett árut kiszolgáltatni?

A közraktár minden esetben a zálogjegy és az árujegy együttes tulajdonosának köteles az árut kiszolgáltatni.

Közraktári tevékenység törvényi háttere

A hatályos szabályozást a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 2013-ban módosított változata tartalmazza. A törvény 1996. augusztus 10-ei hatálybalépése előtt a közraktározásra vonatkozó szabályok a legrégebbi, ma is hatályban lévő törvényünkben, a kereskedelmi törvényről szóló 1875. évi XXXVII. törvényben voltak megtalálhatók.

Mi a közraktári jegy kettős jogi természete?

A közraktári jegy kettős jogi természete abban fejeződik ki, hogy - a legtöbb értékpapírtól eltérően - konkrét árucikkek feletti rendelkezési jogosultságot jelent, ugyanakkor átruházását követően értékpapírként is viselkedik, és az alapügylettől bizonyos mértékig elszakad.

Ki a közraktározott áru tulajdonosa?

Az áru nem kerül a közraktár tulajdonába, csak birtokába, annak kiadására a közraktár mindig készen áll. Ugyanakkor a közraktározási ügylet fennállása alatt a közraktárban elhelyezett árut a letevő vagyonában a közraktári jegy fogja helyettesíteni, hiszen az ellene indult végrehajtási eljárásban a közraktárban elhelyezett áru nem, csak a közraktári jegy foglalható le. A közraktárban elhelyezett áru a felszámolás körébe tartozó vagyonhoz sem tartozik.

A közraktári jegy értékpapír jellege

A közraktári jegy átruházása - egyéb értékpapírokkal megegyező módon - forgatással, vagyis a közraktári jegy hátoldalára írt átruházó nyilatkozattal történhet. A forgatmányban meg lehet jelölni, hogy kinek a részére történik az átruházás, de érvényes az úgynevezett üres forgatmány is, amely nem jelöli meg a forgatmányos személyét. A közraktári jegy értékpapír jellege fejeződik ki abban is, hogy óvadékként hitelügylet fedezete lehet. A törvény erre az esetre előírja, hogy óvadékként a közraktári jegy csak üres forgatmánnyal ruházható át.