Készletellenőrzés során Cégünk munkatársai mennyiségi és minőségi ellenőrzést végeznek a Megbízó által meghatározott helyszíneken. Mennyiségi ellenőrzést köbözéssel – silóban és síktárolóban is lézeres távolságmérővel - végezzük, a minőségi vizsgálatok érzékszervi vizsgálatokat jelentenek (áru színe, szaga, kérgesedés, csírázás, bogarasodás vizsgálat, stb). Ezek menete megegyezik az egyébként közraktári ellenőrzés során végzett pontos és precíz vizsgálatokkal.

Készletellenőrzés és a dokumentáció menete:

0. Ajánlat kérés- Ajánlat adás Partner és Közraktár között.

Ajánlat kérésnek mindenképpen tartalmaznia kell:

* készlet várható mennyiségét, raktár/telephely számát, ellenőrzés gyakoriságát, stb. (ha van, egyéb extra igényt)

 1. Szerződéskötés.
 2. Megbízó –a szerződésben foglalt időszakonként- megküldi Közraktár részére az ellenőrzésre váró készlet mennyiségét, helyszínét, kapcsolattartó elérhetőségét, egyéb szükséges információkat.
 3. Közraktár ütemtervet készít a várható ellenőrzések időpontjáról, és megküldi azt 3 napon belül Megbízó részére.
 4. Az ellenőrzéseket megelőző napon, telefonon történő egyeztetés a teleppel a készlettel kapcsolatosan (szállítás, gázosítás, stb.)
 5. Helyszíni ellenőrzés elvégzése, dokumentáció elkészítése.
  Dokumentáció tartalmaz:
  • * Megbízó által küldött – ennek hiányában a közraktári tartamú - ellenőrzési jegyzőkönyv kitöltését
  • * Fényképek készítése (külső, telepi helyszínről, tárolóról, készletről, egyéb, az ellenőr–vagy a Megbízó - által fontosnak vélt információkról).
 6. Dokumentáció megküldése Megbízó részére legkésőbb az ellenőrzést követő napon, emailben.
 7. Ellenőrzések befejezését követően, de legkésőbb a hónap utolsó napján számla megküldése Megbízó részére

Készletellenőrzést nem csak ömlesztett mezőgazdasági termékekre, hanem zsákos, vagy raklapos, élelmiszeripari, ipari és egyéb termékekre is végzünk.