A Korona Közraktár Zrt. 2009 óta áll megelégedett Partnerei szolgálatában közraktári tevékenységével.

Az évek során a - piaci igények változását követően– több, más típusú szolgáltatásra is igény jelentkezett, mint a raktárfelmérésre, készletellenőrzésre, mintázásra, és leltározásra.

A készletek betárolását megelőzően Megbízó megbízza Közraktárt azon raktárak minőségi megfelelőségének vizsgálatára, ahová az árut betárolni, későbbiekben raktározni kívánja. Közraktár helyszíni ellenőrzés során szemrevételezi a raktár fizikai állapotát, egyéb körülményeket (megközelíthetőség, mérleg, gépesítés, be-kitárolási kapacitások, stb…egyéb, Megbízó extra igényei).

A felmérés eredményeit jegyzőkönyvben – fotókkal kiegészítve - dokumentálja, és megküldi Megbízónak.

Raktár ellenőrzés

Készletellenőrzés során Cégünk munkatársai mennyiségi és minőségi ellenőrzést végeznek a Megbízó által meghatározott helyszíneken. Mennyiségi ellenőrzést köbözéssel – silóban és síktárolóban is lézeres távolságmérővel - végezzük, a minőségi vizsgálatok érzékszervi vizsgálatokat jelentenek (áru színe, szaga, kérgesedés, csírázás, bogarasodás vizsgálat, stb). Ezek menete megegyezik az egyébként közraktári ellenőrzés során végzett pontos és precíz vizsgálatokkal.

Mintázás

A Korona Közraktár Zrt. több olyan területi munkatárssal dolgozik, akik minőségellenőrzési-, mintavételezési múlttal rendelkeznek. Megbízás esetén MSZ– vagy Megbízó igénye - szerinti mintavételezést tudunk vállalni.

Leltározás

Megbízó igénye szerint nem csak mezőgazdasági áru, hanem élelmiszeripari, ipari – és egyéb termékek egyszeri, vagy folyamatos ellenőrzését végezzük. Tartama egyedi, a vizsgált áru specifikumai szerint.

Referenciák

Közraktári partnereinken túl számos közép és multi céggel, valamint több kereskedelmi bankkal állunk egyéb szolgáltatásainkkal is kapcsolatban és élvezzük bizalmukat évek óta. Hisszük, hogy a közraktári szolgáltatás alatt megszokott prúdens magatartásunk átérződik egyéb szolgáltatásaik végzésének eredményében is!

Várjuk szíves megkeresésüket, további, részletes információért állunk szíves rendelkezésükre!